Про курс "Закупівельний менеджмент"

3-місячна сертифікаційна програма підвищення компетенцій стратегічних управлінців закупівель комерційного та державного секторів

Досвідчені керівники знають, що значну частину витрат можна зекономити через ефективну організацію закупівель. Як саме це зробити - ми навчимо вас на курсі “Закупівельний менеджмент”.

Програма “Закупівельний менеджмент”, створена Центром Вдосконалення Закупівель, поєднує у собі сучасні міжнародні підходи до організації процесу закупівель, стандарти викладання KSE та вимоги сьогодення України щодо професійної підготовки закупівельників.

Курс “Закупівельний менеджмент” навчить вас економити до 15% витрат через ефективну організацію закупівель та допоможе отримати всі навички та компетенції, необхідні для прийняття стратегічних та операційних рішень для виведення організації на новий рівень навіть в умовах кризи. Наші випускники можуть не тільки достойно відповідати викликам, а й бути новаторами на ринку.

Індивідуальний практичний проект "Розробка категорійної стратегії"

У рамках курсу “Закупівельний менеджмент” частину практичних воркшопів, які проводитиме Володимир Стецик, міжнародний експерт та Віце-президент Київської Школи Економіки, буде присвячено розробці категорійної стратегії. Після проходження цих воркшопів за підтримки менторів-викладачів ви розробите індивідуальний практичний проект - категорійну стратегію для вашої організації. Перед захистом проекту у вас буде краш тест, під час якого ви зможете отримати професійний відгук від викладачів, де і яким чином вашу категорійну стратегію можна вдосконалити.

Формат навчання

Blended Learning (поєднання офлайн і онлайн, теорії та практики, самостійного та групового навчання) - найефективніший у світі формат підвищення кваліфікації дорослих. Формат навчання включає онлайн лекції, тести, індивідуальний зворотній зв'язок, фінальний іспит та захист індивідуального проекту.

Онлайн навчальна платформа буде доступна 24/7, завдяки чому ви зможете проходити навчальні модулі та виконувати домашні завдання у зручний для вас час.

4 дні практичних воркшопів (32 академічні години) відбуваються по вихідних, тобто навчання організоване без відриву від виконання робочих обов'язків. З розкладом воркшопів ви будете ознайомлені в перший день навчання. Практичні воркшопи проводяться офлайн або у форматі інтерактивних вебінарів (під час карантину).

Цей курс для тих, хто:

+ Працює в організації/установі/підприємстві, що здійснює великий обсяг закупівель;

+ Керує процесом закупівель;

+ Приймає стратегічно важливі рішення;

+ Займає посади керівника департаменту/відділу закупівель, голови/члена тендерного комітету, категорійного менеджера, менеджера із закупівель, комерційного директора, керівника підприємства.

В результаті проходження курсу “Закупівельний менеджмент” ви навчитесь:

+ Економити до 15% витрат на закупівлях;

+ якісно оцінювати внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування вашого закупівельного відділу;

+ робити аналіз даних закупівель і приймати рішення на основі результатів аналізу;

+ будувати бізнес-процеси і розуміти вклад кожної операції в результат роботи функції закупівель;

+ бачити, вимірювати і комунікувати цінність, яку створює закупівельний відділ для організації;

+ захищати свої позиції в переговорах з постачальниками і керівництвом;

+ знаходити, перевіряти і будувати стійкі (sustainable) стосунки з постачальниками;

+ складати, читати, виконувати і супроводжувати контракти;

+ впроваджувати цифрові рішення в управління закупівельним відділом.

В результаті успішного проходження курсу випускник програми отримує сертифікат Центру вдосконалення закупівель Київської Школи Економіки про підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Закупівельний менеджмент” (післядипломна освіта).

Чому ця програма

Сертифікаційний курс підвищення кваліфікації "Закупівельний менеджмент" (післядипломна освіта)

Комплексна програма

Програма “Закупівельний менеджмент”, створена Центром Вдосконалення Закупівель, поєднує у собі сучасні міжнародні підходи до організації процесу закупівель, стандарти викладання KSE та вимоги сьогодення України щодо професійної підготовки закупівельників.

Спільнота професіоналів

Можливість спілкування із колегами та навчання на реальних закупівельних кейсах. Долучаючись до курсу “Закупівельний менеджмент”, ви стаєте частиною професійної спільноти закупівельників України, а це вже понад 600 випускників Центру вдосконалення закупівель KSE.

Формат навчання

Blended Learning (поєднання оффлайн і онлайн, теорії та практики, самостійного та групового навчання) - найефективніший у світі формат підвищення кваліфікації дорослих. Включає лекції, тести, індивідуальний зворотній зв'язок, іспит та захист індивідуального проекту.

Переваги курсу "Закупівельний менеджмент

За що випускники цінують цю програму

Викладачі

Лекції та практикуми від топових міжнародних та українських експертів

Нетворкінг

Залучення до професійної спільноти закупівельників України

Організація навчання

Індивідуальний підхід до кожного студента та адміністративний супровід

Мультидисциплінарна програма

Курс охоплює всі критичні знання та навички, необхідні для вдосконалення закупівель

Менторська підтримка

Супровід та краш тест вашого індивідуального проекту “Розробка категорійної стратегії”

Додаткові можливості

Можливість оптимізувати закупівельні процеси, знайти джерела економії, отримати підвищення.

Можливість дистанційного навчання

у Центрі вдосконалення закупівель

Період навчання вересень - грудень 2021

Доступ до онлайн платформи 24/7

Нетворкінг

з професійною закупівельною спільнотою

Комфортний формат навчання

для людей, які працюють

Програма навчання

Курс триватиме 13 тижнів.
У вас буде 13 навчальних онлайн модулів та 4 дні воркшопів.

Що ви вивчите.

Очікувані результати навчання.

Складові та ефективність формату змішаного навчання.

Інструкція з використання онлайн платформи.

Команда підтримки та розклад навчання.

Правила поведінки та академічна доброчесність студентів курсу "Фахівець з публічних закупівель".

Кодекс доброчесності.

Місце та вплив закупівельної функції в організації.

Типи організаційних структур.

Моделі підпорядкування закупівельної функції та їхні переваги / недоліки.

Бізнес-кейси. Як закупівельна функція впливає на стратегічні цілі організації.

Всі аспекти побудови закупівельної функції в організації.

Елементи організаційної моделі закупівельної функції та їх ключові компоненти.

Фактори, які впливають на дизайн організаційної структури закупівельної функції.

Принципи побудови закупівельної організації. Загальний бенчмаркінг закупівель.

Показники для оцінки ефективності закупівель.

Типи організаційних структур всередині закупівельного відділу.

Фактори, які впливають на кількість категорійних фахівців. Рівні підпорядкування.

Карта робочого часу закупівельника.

Етапи побудови нової організаційної моделі.

Напрямки трансформації функції постачальника у функцію сучасного закупівельника.

Майстер-план відділу закупівель.

Визначення цілі закупівельного відділу.

Шляхи виходу закупівельної функції на новий рівень.

Концепція проектного менеджменту і бізнес-процеси.

Поняття бізнес-процесу та проекту. Фази та складові управління проектами.

Управління змістом та тривалістю проекту.

Управління витратами. Управління якістю та командою проекту.

Управління комунікацією та зацікавленими сторонами проекту.

Управління ризиками. Управління закупівлями.

Управління інтеграцією проекту.

Аналіз проблеми, яку проект покликаний вирішити

Діаграма Ішикави. Матриця пріоритизації ініціатив.

Визначення кінцевої цілі кожної ініціативи. Критерій SMART.

Планування проекту. Побудова плану-графіка проекту.

Діаграма Ґанта.

Управління бізнес-процесами. Еволюція концепції управління бізнес-процесами.

Методологія управління бізнес-процесами.

Життєвий цикл управління бізнес-процесами.

Ієрархія бізнес-процесів в організації.

Нотація BPMN. Складові бізнес-процесів. Система збалансованих показників.

Оцінка ефективності бізнес-процесів.

Профіль категорії. Складові профілю категорії.

Вхідні дані для формування профілю категорії.

Результат формування профілю категорії.

Критерії розбивки найменувань на категорії.

Поняття Кубу витрат.

Пріоритизація категорій.

Визначення обсягів, цін та постачальників.

Класифікація витрат в рамках однієї категорії.

АВС-аналіз постачальників. АВС – аналіз найменувань.

Формування профілю категорії. Що робити конкретно?

Куб витрат(spend cube) та його аналіз.

Аналіз витрат в розрізі загальної суми / кількості на рік.

Візуалізація даних зведеної таблиці.

Аналіз витрат в розрізі окремих категорій товарів.

Глибокий аналіз категорії.

Аналіз постачальників. Аналіз пріоритетної категорії.

Візуалізація змін у витратах в рамках однієї категорії.

Впливові постачальники пріоритетної категорії.

Закупівельник як надійний радник.

Управління відносинами в організації.

Визначення потреб бізнесу та бізнес-пріоритетів організації.

Розуміння та аналіз вимог внутрішніх клієнтів.

Карта процесу закупівлі.

Аналіз поточних практик закупівель.

Гіпотези та ініціативи для пропрацювання.

Тривалість етапів проведення закупівлі.

Обговорення потреби з внутрішнім замовником.

Приклад опитника для ініціатора.

Алгоритм аналізу потреб внутрішніх замовників.

Визначення характеру закупівель.

Визначення ринку постачальників.

Підходи до комунікації з внутрішнім замовником.

Бонус. Довідник з комунікацій.

Філософія та функції управління запасами.

Причини виникнення залишків. Задачі, які вирішує управління запасами.

Аналіз управління запасами на ринку незалежного попиту.

Що потрібно врахувати при визначенні оптимального рівня запасів.

Витрати на зберігання запасів. Цикли та загальна вартість запасів.

Визначення мінімального значення вартості запасів.

Визначення оптимального розміру запасів.

Використання моделі EOQ на ринку необмеженого попиту.

Поняття рівня послуг. Обчислення рівня буфера запасів.

Особливості управління запасами в умовах залежного попиту.

Поняття MRP комп’ютеризованої системи.

Приклад ієрархії планів. Основний план виробництва та агрегований план.

Дерево структури продукту. Поняття часових віх та їх обчислення.

Принципи роботи MRP. Приклад дерева структури виробу.

Планування виробничих потужностей. Ощадливе управління запасами.

Побудова Карти утворення цінності та виявлення розривів.

Можливості оптимізації кількості персоналу в інструменті VSM.

Важливість і підходи до стандартизації робіт.

Автономізація та її роль. Роль візуалізації процесу в управлінні залишками.

Роль закупівель у фінансових показниках компанії.

5 кроків до розуміння корпоративних фінансів.

Основні фінансові звіти.

Типові труднощі.

Cтратегії оплат.

Бюджетування.

Типи бюджетів.

Переваги та недоліки.

Функції бюджету.

Кроки бюджетування.

Планування як функція менеджменту.

Точка відліку процесів планування.

Контролююча функція закупівель як предмет для планування.

Напрямки планування у закупівлях. Пріоритизація у плануванні.

Планування на рівні компанії та на рівні функції закупівель.

Стратегічне планування у закупівлях. Планування на рівні процесів.

Додаткові плани для виконання плану закупівель.

Ключові та операційні показники ефективності планування.

Методи каскадування цілей. Світові тренди в плануванні закупівель.

Що впливає на зростання ефективності підрозділу закупівель.

6 кроків планування закупівельної функції.

Методика ключових цілей та результатів.

Процес впровадження та контроль виконання планів.

Фреймворк "Будинок закупівель" від AT Kerney.

Бюджетування як інструмент фінансового планування.

Елементи бюджету, на які впливає функція закупівель.

Види управлінських контролів. Підходи до виконання оперативної роботи.

Плани залежно від видів закупівель. Планування по конкретній категорії.

Визначення пріоритетів діяльності за напрямками закупівель.

Підготовка до переговорів.

Переговори - основні кроки.

Візуалізація співрозмовника.

Сила закупівельника проти сили постачальника.

Побудова сценаріїв переговорів.

Принципи переговорів.

Переконання і аргументація у переговорах.

Теорія соціального проникнення.

Складання аргументу.

Види аргументів.

Стратегії аргументації.

Докази.

Аналіз аргументів протилежної сторони.

Поняття і мета комплаєнс.

Основні сфери комплаєнс.

Що потрібно для ефективного впровадження комплаєнс.

Комплаєнс-ризики.

Оцінка ризиків.

Карта ризиків.

Як забезпечити комплаєнс у сфері закупівель.

Складові покращення комплаєнсу.

Переваги управління комплаєнс для бізнесу.

Результат впровадження комплаєнсу.

Модель трьох ліній захисту.

Етапи впровадження комплаєнс у закупівлях.

Комплаєнс та 7 кроків закупівель.

Основи договірного права.

Нормативна база.

Підготовка проекту договору про закупівлю.

Істотні умови договору про закупівлю.

Ціна та оплата.

Порядок розрахунків.

Інші умови договору.

Відповідальність за порушення договору.

Оцінювання ризиків при визначенні штрафних санкцій.

Відповідальність у випадку порушення договору - загальні правила.

Розміри штрафних санкцій, які не можна змінити.

Оперативно-господарські санкції.

Види оперативно-господарських санкцій.

Зміна та розірвання договорів.

Як робота закупівельника виглядає в аналізі собівартості продукції.

Фактори, що впливають на ріст собівартості.

Стратегічні цілі функції закупівель.

Способи виявлення неефективності в закупівлях.

Де шукати неефективності.

Як закупівельник може стати джерелом цінності для бізнесу.

Ключові тренди наступних років.

Приклади цифрових підходів в закупівлях.

Канали комунікацій в закупівлях.

Тренди, які стимулюють ріст попиту на таланти.

Способи залучення талантів.

Імплементація цифровізації закупівель в організації.

Пріоритетність впровадження цифрових рішень в закупівлях.

Підсумки для закупівельників та бізнесу.

Викладачі курсу "Закупівельний менеджмент"

Кращі міжнародні та українські експерти

Володимир Стецик

Віце-президент KSE, міжнародний експерт

Інна Мазняк

Керівник департаменту закупівель, Nestle Ukraine

Ірина Поворозник

ex-Chief Procurement officer SEVERSTAL

Артур Ковальчук

Старший дата-аналітик KSE

Сергій Гвоздьов

Професор KSE

Олексій Громико

Керуючий партнер «Бюро проектного менеджменту»

Марина Безрукова

Член правління, керівник Дирекції управління ланцюгами поставок Укренерго

Зоя Чечуліна

Експертка з комплаєнс та закупівель, ментор, коуч

Наталія Мостепанюк

Експертка з фінансового менеджменту

Катерина Гупало

Партнер, адвокат, Arzinger

Євгенія Очеретько

Старша юристка, Arzinger

Юрій Клебан

Адвокат, юрист кримінального права та захисту бізнесу, Arzinger

Анастасія Леухіна

Викладачка KSE, голова ГО “Горизонталі”

Поширені питання

про курс “Закупівельний менеджмент”

Чи зможу я поєднувати роботу і навчання?
Так. Наші студенти - люди, які працюють. Формат змішаного навчання та онлайн платформа із доступом до навчальних модулів 24/7 дозволяють проходити уроки та виконувати завдання у зручний саме для Вас час, а індивідуальний підхід та розуміння ситуації кожного студента - переносити строки виконання домашніх робіт за потреби.
Ні, не потрібно. Оскільки кількість студентів у групі обмежена, рекомендуємо Вам якнайшвидше зареєструватися на курс. Після реєстрації з Вами буде укладено договір про навчання, на основі якого буде здійснена оплата за курс. Сплатити потрібно до початку самого навчання у зручному для Вас форматі - повністю або частинами (двома чи трьома) без переплат.
Так, можна. У нас гнучка система оплати. На Ваш вибір можна сплатити за навчання двома або трьома частинами без переплат.
Так, за підвищення кваліфікації наших студентів часто сплачують їхні організації, оскільки після цього курсу отримують працівників, які вміють економити до 15% витрат на ефективній оптимізації закупівель. Також в результаті навчання студент приносить виконаний індивідуальний проект - категорійну стратегію, розроблену спеціально для організації, де він чи вона працює.
Що, якщо я не зможу приїхати на офлайн практикуми?
Не хвилюйтеся. Розклад практикумів (4 вихідні дні) Ви отримаєте на початку навчання і зможете спланувати їх заздалегідь. Ці практикуми дуже люблять наші викладачі та студенти, оскільки дозволяють поставити питання та отримати відповіді на основі реальних робочих ситуацій та кейсів. Також практикуми - це нетворкінг і можливість відчути себе частиною професійної закупівельної спільноти України. Однак навіть якщо Ви не зможете приїхати з якихось причин чи діятимуть карантинні обмеження - Ви пройдете лекції онлайн і у Вас також буде можливість ставити питання у реальному часі. Наші викладачі мають досвід на основі двох попередніх груп, чиє навчання припало на час карантинних обмежень, тому не хвилюйтеся, ви отримаєте необхідні знання у повному обсязі.
Так. Ми відмічаємо успіхи кращих студентів на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, оскільки роботодавці та професійна закупівельна спільнота України мають знати найкращих.
Так. Спеціально для вас у курсі “Закупівельний менеджмент” зібраний провідний міжнародний досвід, поєднаний зі стандартами викладання Київської Школи Економіки та українськими реаліями. Завдяки цьому наші випускники здатні не тільки долати виклики сьогодення, а й бути новаторами на ринку.
Так. Кожен урок містить практичне домашнє завдання, яке відпрацьовує певні навички. Індивідуальний проект - це 100% практична робота студента. Наші викладачі - провідні практики та експерти у закупівельній сфері, тому матеріал курсу - це сукупний практичний досвід, а не теорія з книжок. Завдяки нетворкінгу ви зможете вчитися на реальних кейсах, дізнаватися, як влаштовані закупівлі у інших організаціях та обмінюватися досвідом.

Наші випускники

Спільнота випускників Центру вдосконалення закупівель налічує вже понад 600 професійних закупівельників з публічного та бізнес секторів.

Наші випускники успішно управляють закупівлями у ТОВ “Дельта Вілмар Україна”, Київській Школі Економіки, медичній компанії Into-Sana, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Міністерстві охорони здоров'я України, ЦЗО ДУ “Професійні закупівлі”, ДТЕК, Прозорро.Продажі, Київтеплоенерго, ДП “НАЕК “Енергоатом”, Антимонопольному комітеті України, Київському водоканалі, ДП “Регіональні електричні мережі”, ДП "АНТОНОВ" (ДК "УКРОБОРОНПРОМ"), АТ Укртранснафта, Zakupki.prom.ua, АТ “Укрзалізниця”, НАК “Нафтогаз”, ДП “Медичні закупівлі”.

“Я хочу подякувати всім лекторам та кураторам програми! Цей курс виявився для мене дуже корисним, насиченим сучасними практичними знаннями та інструментами, які можна застосовувати просто одразу, навіть вже у процесі навчання. І ще я дуже вдячна Олені Стародубцевій за ії підтримку та супроводження протягом всього навчання. Коли в мене був справжній аврал, і я вже хотіла перенести своє навчання, Олена переконала мене не сходити з дистанції і закінчити програму зараз. Олено, дякую вам, це було важко, але варте того на всі 100%!”, - Світлана Котлякова, медична компанія Into-Sana.

Вартість навчання

Щоб розпочати навчання, потрібно заплатити за курс до 7 вересня 2021 року.

Для юр осіб

26 000 грн

за навчання співробітника

Зареєструватися
Для фіз осіб

24 500 грн

за своє навчання

Зареєструватися
Можлива оплата

частинами

без переплат

Зареєструватися

Контактна особа - Олена Стародубцева

[email protected] тел. 380674347205