ПРОГРАМА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ:

3-місячна програма підвищення компетенцій стратегічних управлінців закупівлями державного та комерційного секторів.

Про Програму

Програма, створена Центром Вдосконалення Закупівель, поєднує у собі сучасні міжнародні підходи до організації процесу закупівель, стандарти викладання KSE та вимоги сьогодення України щодо професійної підготовки закупівельників.

Ця програма для тих хто:

- Працює в організації/установі/підприємстві, що здійснює великий обсяг закупівель;

- Керує процесом закупівель;

- Приймає стратегічно важливі рішення;

- Займає посади керівника департаменту/відділу закупівель, голови/члена тендерного комітету, категорійного менеджера, керівника підприємства;

- Виконує функцію уповноваженої особи для проведення процедури(процедур) закупівель;

- Є членом Централізованих закупівельних організацій.

Ця програма:

Унікальна

Перша у Східній Європі програма післядипломної освіти із закупівель

Мультидисциплінарна

Програма має економічний, юридичний, технологічний та менеджерський компоненти

Доступна

Навчання проводиться на безоплатній та платній основі. Розподіл стипендій відбувається на основі рейтингу за результатами конкурсного відбору.

Якісна

Навчальна програма побудована відповідно до міжнародних стандартів та є результатом роботи провідних вітчизняних та міжнародних експертів, що увійшли до Наглядовoї ради програми

Релевантна

У програмі враховано практичні проблеми українських закупівельників. Співробітниками Центру проведено близько 50 інтерв’ю із замовниками для виявлення ключових питань і тем, що цікавлять практиків у галузі закупівель.

Практична

У ході навчання учасники розв’язують реальні кейси із закупівельної пракити та створюють проект вдосконалення закупівельної діяльності своєї організації.

Актуальна

Причина неуспішності 1/3 усіх тендерів, що не відбулися – непрофесійність учасників. Програма покликана усунути непрофесіоналізм, що існує у сфері закупівель, та створити якісно новий підхід до управління закупівлями на основі управління ефективності.

Комплексна

Програма системно відображає в усі етапи процесу закупівель

Ця програма про:

Стратегічні закупівлі;

Забезпечення ефективного функціонування організації;

Способи запобігання корупційним та антиконкурентним явищам;

Злагоджену міжфункціональну співпрацю структур замовника;

Закупівлі як частину стратегії підприємства;

Орієнтацію на якість процесу закупівель.

Ця програма не про:

Функціонування системи електронних закупівель;

Освоєння коштів;

Знаходження способів обійти Закон;

Виконання бюрократичних процедур;

Закупівлі як операційну діяльність;

Уникнення скарг та перевірок.

Структура програми

Навчальна програма включає 7 дводенних модулів, які нараховують 112 академічних годин. Кожен модуль побудований за принципом «портфелю знань», що допоможе слухачам по поверненню з навчання одразу переходити до втілення отриманих нових знань на практиці. У методології викладання ми поєднали вивчення історій успіхів та невдач закупівельної діяльності, українську законодавчу базу, передові практики закордонних закупівельних організацій та технологічні рішення у цій сфері.

Програма дозволяє поєднувати роботу та навчання (курси проходитимуть переважно у вихідні дні).

Оцінювання результатів враховуватиме проміжні тести, фінальний іспит та захист проектів команд.

Практична складова програми включає:

Застосування кейсів під час лекцій (для вивчення використовуються унікальні випадки з досвіду закупівель учасників, кейси, розроблені викладачами, результати аналітичної діяльності Центру Вдосконалення Закупівель);

Виїзні сесії на підприємства учасників та партнерів;

Створення учасником проекту вдосконалення закупівель для власного підприємства/організації. Протягом усього курсу команди учасників будуть займатися розробкою проектів із вдосконалення моделі управління закупівлями власних підприємств, втілюючи крок за кроком отримані знання в роботу;

Залучення лідерів закупівельної сфери для обміну досвідом в питанні ефективності проведення закупівель: гостьові лекції, публічні дискусії, історії успіхів та провалів та неформальні зустрічі з лідерами сфери.

Групова робота учасників включає:

Обговорення кейсів;

Вирішення практичних задач.

Розробка проектів удосконаленя закупівель.

Слухачі програми здобудуть наступні компетенції:

Стратегічне планування та процесно-проектне управління закупівельною діяльністю;

Глибоке знання юридичних аспектів закупівельного процесу;

Ефективне управління якістю та ризиками;

Дослідження ринку та робота з постачальниками;

Забезпечення міжфункціонального співробітництва (між структурами підприємства, задіяними в процесі закупівель)

Слухачі програми оволодіють навичками:

Прийняття рішень, базуючись на повній вартості володіння предметом закупівель;

Визначення технічних характеристик для специфічного предмету закупівлі;

Ведення складних переговорів (узгодження внесення змін до істотних умов договору, досудове врегулювання конфліктів між сторонами договору та ін.);

Орієнтування у законодавчій базі та пошуку відповідних нормативно-правових;

Викладачі

Тамер Абузеїд

Київстар, Директор із закупівель

Айварас Абромавичус

Колишній Міністр економічного розвитку та торгівлі України

Олександр Стародубцев

Директор департаменту регулювання публічних закупівель МЕРТУ

Світлана Панаіотіді

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України

Христина Артеменко

Незалежний експерт з питань публічних закупівель

Олександр Шатковський

Cтарший експерт Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС»

Володимир Стецик

член Наглядової ради Центру Вдосконалення Закупівель

Еліза Невядомска

Старший радник в державних закупівлях, ЄБРР ЮНСІТРАЛ

Проф. Джанкарло Спаньйола

Stockholm Institute for Transition Economics

Проф. Тимофій Милованов

Почесний Президент KSE

Інна Мазняк

керівник департаменту закупівель Nestle Україна

Олексій Громико

Директор з розвитку Бюро проектного менеджменту"

Ярослава Дуброва

Незалежний експерт із закупівель

Сергій Гвоздьов

Професор KSE

Сергій Потапов

Професор KSE

Анжела Руссо

Керівник міжнародних проектів CONSIP, Італія

Пауло Магіна

Голова Відділу публічних закупівель Дирекції Державного Управління ОЕСР

Дональд Боузер

IMPACT, Президент

Лана Сінічкіна

Arzinger, Партнер

Катерина Гупало

Arzinger, Партнер

Наталія Шимко

МЕРТУ, заступник директора департаменту регулювання публічних закупівель

Віктор Пинзеник

Екс-міністр фінансів України, український економіст

Дана Мітеа

Голова департаменту міжнародних відносин, BBG Austria

Андрій Ковальов

Директор департаменту операційної ефективності, ПрАТ Датагруп

- Наявність вищої освіти у юриспруденції, економіці, управлінні або пов’язаній сфері;

- Досвід роботи в закупівлях на управлінській посаді, бажано – від 2 років;

- Мотивація впроваджувати зміни у процес закупівель та стратегію закупівель;

- Бажання самовдосоналюватися та брати відповідальнсть за реформування закупівель організації;

- Наявність підтримки керівництва організації на впровадження змін у процес закупівель з метою підвищення ефективності підприємтсва.

Повна вартість навчання 1 особи складає 75 тис. грн. Усі апліканти мають право звяти участь у конкурсі на стипендії на навчання на програмі. За результатами відбору буде присуджено 15 безкоштовних місць (державний сектор) та 10 часткових стипендій розміром до 50% вартості навчання (для державного та приватного сектору). Розподіл стипендій відбувається в результаті оцінки пакету документів учасника, співбесіди та іспиту.

У програмі можуть брати участь команди до 3 осіб від 1 організації та індивідуальні учасники.

Для подачі документів апліканту необхідно заповнити он-лайн форму. Далі, лідер команди (або індивідуальний учасник) має надіслати спільний пакет документів УСІЄЇ КОМАНДИ одним архівом на пошту [email protected]:

Осіння програма (період навчання 28 вересня - 22 грудня 2018 року)
Дедлайн по заповненню даної форми 23:59 13.09.2018.
Дедлайн надсилання пакету аплікаційних документів УСІЄЇ КОМАНДИ/СТУДЕНТА- 23:59 13.09.2018 за адресою [email protected]

- Індивідуальні резюме українською мовою (приклад Europass);

- Мотиваційні листи (min 600 - max 1000 слів), де необхідно описати свій досвід роботи у закупівлях, очікувані результати від навчання та плани, які учасник готовий реалізувати після навчання;

- Дипломи про вищу освіту;

- Рекомендаційний лист від першої особи - керівника підприємства або організації (можна 1 на команду);

- Будь-які інші документи, що, на вашу думку, допоможуть вам у відборі – нагороди, тести, сертифікати, дипломи і т.ін.

1. Що мені дасть навчання на Програмі Професіоналізації Закупівель?

Програма дає можливість отримати систематизовані знання зі стратегічного управління закупівельною діяльністю та надає практичні знання із вирішення проблемних точок у закупівельному процесі конкретної організації.

2. Як вступити на Програму Професіоналізації Закупівель?

У програмі можуть брати участь команди до 3 осіб від 1 організації та індивідуальні учасники.

Для подачі документів апліканту необхідно заповнити он-лайн форму. Далі, лідер команди (або індивідуальний учасник) має надіслати спільний пакет документів УСІЄЇ КОМАНДИ одним архівом на пошту [email protected]:

Осіння програма (період навчання 28 вересня - 22 грудня 2018 року)
Дедлайн по заповненню даної форми 23:59 13.09.2018.
Дедлайн надсилання пакету аплікаційних документів УСІЄЇ КОМАНДИ/СТУДЕНТА- 23:59 13.09.2018 за адресою [email protected]

- Індивідуальні резюме;

- мотиваційні листи (min 600 - max 1000 слів), де необхідно описати свій досвід роботи у закупівлях, очікувані результати від навчання та плани, які учасник готовий реалізувати після навчання;

- дипломи з додатками про вищу освіту;

- рекомендаційний лист від першої особи - керівника підприємства або організації (можна 1 на команду);

- будь-які інші документи, що, на вашу думку, допоможуть вам у відборі – нагороди, тести, сертифікати, дипломи і т.ін.

3. У кого можна взяти рекомендацію?

Рекомендаційний лист необхідно взяти у першої особи організації (керівника або в.о. керівника).

4. Що має бути вказано у рекомендації?

У рекомендаційному листі має бути вказано:
- чому для організації буде важливо і корисно навчання на програмі саме ваше та вашої команди;
- чи готова організація до того, що ви будете залучені у навчання, і матимете менше робочого часу;
- чи готова організіція та її керівництво підтримати ідеї щодо змін у сфері закупівель, які ви принесете з програми;
- контактні дані рекомендуючої особи.

5. Ким має бути лідер команди?

Лідером команди може бути керівник орагнізації або його заступник, що відповідає за закупівлі, керівник департаменту закупівель або тендерного комітету. Тобто, людина, яка відповідає за прийняття рішень щодо закупівель організації.

6. Хто ще може бути членом команди?

Членами команди можуть бути ті особи, які безпосередньо працюють із лідером команди, несуть ключові функції у закупівлях і без кого лідер команди не зможе вдосконалити процес закупівель своєї організації: заступники керівника, члени тендерного комітету, керівники функціональних підрозділів, уповноважені особи і т.д.

7. Чи можна подавати заявки індивідуально, а не від команди?

Ми розглянемо усі заявки. Але завданням Програми є максимальне вдосконалення закупівельної екосистеми, тому пріоритетнішим буде навчання команди учасників. Група зможе спільно запроваджувати зміни у своїй організації одразу після навчання і створить більший вплив на систему, ніж 1 людина.

8. Чи можна надсилати документи окремо кожному члену команди?

Ні, документи мають бути отримані ОДНИМ АРХІВОМ від 1 команди на електронну пошту [email protected] з метою уникнення плутанини і втрати аплікаціних документів.

9. Чи потрібно подавати резюме англійською мовою?

Ні, резюме має бути складене українською мовою. Бажано притримуватися формату та структури, яку пропонує Europass: особова інформація, освіта, професійний досвід, комунікаційні, професійні, особисті навчики, досягення.

10. Якою мовою буде викладатися програма?

Програма буде викладатися українською мовою. Усі іноземні лектори будуть забезпечені перекладачем.

11. Чи є знання англійської мови критерієм відбору?

Ні, рівень володіння англійської мови не є критерієм відбору, але буде перевагою у випадку прийняття рішення щодо рівноцінних кандидатів.

12. Навчання відбуватиметься на вихідних, чи під час робочого тижня?

Навчальні модулі заплановано на кінець тижня – п’ятниця-субота. Втім, деякі особливо об’ємні за змістом модулі можуть тривати 3 дні - четвер-п’ятниця-субота. Про будь-які зміни розкладу буде заздалегідь попереджено всіх учасників.

13. Яка вартість навчання?

Повна вартість навчання складає 75 тис. грн. За результатами відбору буде присуджено 15 безкоштовних місць (державний сектор) та 10 часткових стипендій розміром до 50% вартості навчання (для державного та приватного сектору).

14. Як я можу взяти участь у конкурсі на стипендії?

Усі учасники беруть участь у конкурсі на стипендії на навчання на програмі. В результаті оцінки пакету документів, співбесіди та іспиту, буде присуджено 15 безкоштовних місць (державний сектор) та 10 часткових стипендій розміром до 50% вартості навчання (для державного та приватного сектору).

15. Що включає іспит?

Іспит включає до 20 тестових запитань, розрахованих на 30 хв. Є окремі тестові варіанти на знання законодавчої бази (публічні закупівлі) та управління закупівлями у комерційному секторі.

Учасник програми отримає можливість:

Вирішити свій конкректний кейс у сфері закупівель

Учасник матиме можливість провести трансформацію закупівельного процесу свого підприємства. Кожен слухач протягом навчального процесу розроблятиме індивідуальний проект впровадження стратегії процесу закупівель.

Приєднатись до спільноти професіоналів сфери

Усі випускники Програм Професіоналіазції Закупівель формують мережу випускників, що поділяють цінності та володіють експертизою, що у разі об’єднання, здатна змінита сфера публічних закупівель.

Систематизувати раніше набутий досвід проведення закупівель

Навчальна програма допоможе учасникам скласти всі пазли закупівельного процесу для ефективного реформування своєї організації

Модернізувати процес проведення закупівель на власному підприємстві

Учасник ознайомиться з кращими міжнародними практиками та тенденціями у бізнесі, які можна впровадити на власному підприємстві.

Вирішити прикладні задачі, які постають кожного дня перед замовником

Викладачі та консультанти, що залучені до програми, працюватимуть над унікальними випадками кожної організації, що братиме участь у програмі.
КОНТАКТНА ОСОБА:

Олександр Яременко

Менеджер навчальної програми

[email protected]

38 (067) 434 72 21